Contactpersoon: Rianne Bos

 06-33148575

Mail

Welkom elke dinsdag, woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur

Financiëel steunen?
Financiële ondersteuning door de kerken alleen is niet voldoende. Door uw financiële bijdrage krijgt het DAC meer armslag. U kunt een donatie doen op: NL98 INGB 0652 9135 98