Ruim 1500 mensen bezoeken jaarlijks ons DAC. En allemaal hebben ze hun eigen reden voor dat bezoek. De een komt voor gezelligheid, omdat hij/zij dat thuis mist. De ander komt om zijn/haar eenzaamheid wat te verkleinen. Weer een ander zit vol van een gebeurtenis, belevenis en wil dat delen met anderen. Of iemand heeft hulp nodig en vraagt om advies. Een vierde vindt het gewoon prettig om in een rustig hoekje een puzzeltje te leggen, of op zijn laptop te werken.

Uit alles blijkt maar weer dat ieder mens uniek is en van harte welkom is in ons DAC.

Het Diaconaal Aandacht Centrum is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn onze gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen Onze visie wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.