Contactpersoon: Rita Eijkelenboom

 06-13566264

Mail

Welkom elke dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur, elke zaterdagmiddag van 13:30 tot 16:00u.

Financiëel steunen?
Financiële ondersteuning door de kerken alleen is niet voldoende. Door uw financiële bijdrage krijgt het DAC meer armslag. U kunt een donatie doen op: NL98 INGB 0652 9135 98